کارشناسان خارجی

کارشناسان خارجی
با همکاری شرکتهای همکار اروپایی، گروه کشاورزی آدان آمادگی دارد کارشناسان مجرب خارجی به منظور آموزش، مشاوره و کارشناسی پروژه های گلخانه ای و باغبانی مانند سبزیجات، گلهای شاخه بریده، گلهای گلدانی و گلخانه های تولید نشاء را به ایران اعزام نمایند. دانش و تجربه این کارشناسان راه گشای مشکلات شما خواهد بود.