پلاستیک گلخانه

پلاستیک گلخانه
ساخت ایتالیا با مشخصات زیر:

درصدهای مختلف ماده ضد یو وی از (5 ، 8 و 10%)
دارای ماده ضد تعرق
عرض های مختلف تا 12.5 متر
ضخامت 0.2 میلیمتر
دارای استاندارهای اروپایی