پروژهای گلخانه ای کلید تحویل

پروژه های "کلید تحویل" به پروژه هایی گفته می شود که از A تا Z گلخانه، از ساختار گلخانه تا کشت و کار و بسته بندی محصول را در برمیگیرد. با همکاری شرکت Brinkman هلند، گروه کشاورزی آدان این پروژه ها را با بالاترین کیفیت ارائه می دهد. به منظور صرفه جویی در هزینه ها، امکان انتخاب پروژه های "کلید تحویل" دست دوم نیز وجود دارد.
لینکهای تصاویر پروژه های کلید تحویل:
http://www.keesgreeve.nl/en/projects/turnkey-project-kazachstan