گیره نگهدارنده سبزیجات

گیره نگهدارنده سبزیجات
گیره نگهدارنده سبزیجات، سایز:25 میلیمتر - سفید رنگ - ساخت اسپانیا