Whitefix ,Q2 White,D-fuse

Whitefix ,Q2 White,D-fuse

Whitefix

این ماده جهت کاهش شدت نور ورودی، کاهش اثر اشعه یو.وی بر پلاستیک و گیاهان، کنترل بهتر دما و افزایش عمرپلاستیک بر روی پلاستیک یا شیشه گلخانه اسپری میشود. ویژگیهای این پودر عبارتند از:
 • مقاوم در برابر باران
 • انعکاس بهتر نور و گرما
 • مناسب برای گلخانه های پلاستیکی و شیشه ای
 • عدم اثر سوء بر کیفیت پلاستیک گلخانه
 • پخش یکنواخت بر روی پلاستیک یا شیشه
 • بالا بردن عمر مفید پلاستیک گلخانه
 • کاربرد ساده
 • حلالیت بالا
 • بسته های 25 کیلوگرمی
 • 100% طبیعی و ایمن برای کارگران و محیط زیست
 • ساخت هلند
 

Q2 White

این محصول نیز مانند Whitefix ، جهت کاهش شدت نور ورودی، کاهش اثر اشعه یو.وی بر پلاستیک و گیاهان و کنترل بهتر دما بر روی پلاستیک یا شیشه گلخانه اسپری میشود. ویژگیهای این محصول نیز مانند Whitefix   است، با این تفاوت که Q2 White به فرم مایع در ظروف 15 لیتری ارائه می شود. فرم مایع آن باعث حلالیت و کاربرد ساده تر شده است.


D-fuse

این ماده باعث پخش نور به طور یکنواخت در گلخانه می شود. جدیدترین نوع این ماده D-Gree دارد که نه تنها باعث بازتاب نور اضافه و اشعه یو.وی می شود، بلکه 91% از PAR (نور فعال در فتوسنتز) نیز در گلخانه پخش می گردد.

 لینک مشاهده فیلمهای انواع مواد سایه انداز و پوششی در You Tube :
http://www.youtube.com/channel/UC81jL2aLp-Br88Pv-s3P7qA  

مواد سایه انداز و مواد پوششی