کوکوپیت

کوکوپیت
 یکی از محیط کشتهای مرسوم در کشتهای هیدروپونیک، کوکوپیت است. متاسفانه در سالهای اخیر به علت رقابت در قیمت، کوکوپیتهایی وارد بازار ایران شد که به هیچ عنوان از اصول کیفیتی لازم برای کوکوپیت برخوردار نبودند.
خصوصیات مهم کوکوپیت عبارت است از :
 
  • عاری بودن از بذر علف هرز و نماتدها
  • باز شدن آسان پس از جذب آب
  • حجم کافی بعد از باز شدن (12 لیتر به ازای هر کیلوگرم)
  • نگهداری استاندارد آب و مواد غذایی
  • EC و pH مناسب
  • عدم تجزیه سریع
  • خالص بودن و عاری بودن از ذرات شن برای سنگین تر کردن محموله
 
کوکوپیت وارداتی توسط گروه کشاورزی آدان دارای تاییده موسسه استاندارد انگلستان، موسسه استاندارد آلمان، موسسه کنترل کیفیت محیط کشت هلند و موسسه کنترل کیفیت ایزو بوده و تمام خصوصیات فوق توسط این موسسات کنترل کیفیت فوق تایید می گردد. شرکت صادر کننده 13 سال پیاپی عنوان بهترین صادر کننده کوکوپیت هند را بخود اختصاص داده و بزرگترین تولیدکننده کوکوپیت هند محسوب می شود.

کوکوپیت به شکل های زیر آماده ارائه است:
قالبهای 5 کیلویی
پلاگهای کوکوپیت

محصولات می توانند دارای بسته بندی پلاستیکی و لیبل بوده یا بدون آنها باشند. همچنین حمل آنها می تواند بدون پالت یا بر روی پالت باشد.

کوکوپیت